Klachten – STOLWIJK

Klachten

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Wij doen alles om u zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze  praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos bemiddelen tussen u en uw tandarts en zoeken naar een passende oplossing. .

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Een commissie van vijf deskundigen beoordeelt uw klacht.  De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is. Is uw klacht gegrond, dan mag deze instantie  een schadevergoeding toekennen van maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Deze website en het TIP geven onafhankelijke informatie en zijn beide opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.