Werkwijze – STOLWIJK

Werkwijze

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Als  er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

 • de te verwachten resultaten;
 • de risico´s van een behandeling;
 • het aantal behandelingen;
 • de duur van de behandelingen;
 • de kosten van de behandelingen;
 • alternatieve behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een gebitsreiniging of het leggen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Als er bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan naar een zorgverlener. Wij kunnen u doorverwijzen  naar andere praktijken voor onder meer kaakchirurgie, orthodontie en implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die in onze administratie zijn opgenomen.

Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Gezondheidsvragenlijst

Om u goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw gezondheid. Uw gezondheidssituatie kan gevolgen hebben voor de behandeling die u krijgt. Daarom vragen wij u bij uw eerste bezoek een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk.

Voorbeelden van gezondheidssituaties die van belang zijn voor uw mondzorg:

 • Als u een prothese van kunstmateriaal in het lichaam draagt, bijvoorbeeld een kunsthartklep of een heupprothese, schrijft de tandarts soms preventief een antibioticum voor.
 • Als u antistollingsmiddelen (‘bloedverdunners’) gebruikt, kan dat gevolgen hebben voor het bijvoorbeeld het trekken van tanden of kiezen. Dit kan namelijk ernstige nabloedingen veroorzaken.
 • Als u allergisch bent voor latex (natuurrubber) of bepaalde antibiotica, kan uw tandarts hiermee rekening houden door latexvrije handschoenen te gebruiken of eventueel een ander antibioticum voor te schrijven.

Afspraken

 • Alle behandelingen vinden plaats volgens afspraak.
 • Als u verhinderd bent, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten, zodat wij eventueel nog een andere patiënt kunnen inplannen op het tijdstip dat voor u was gereserveerd. Als  u niet tijdig annuleert, houden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen.
 • Het annuleren of verzetten van afspraken kan telefonisch of mondeling bij de balie. Bij annuleringen per e-mail kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig verwerkt worden.
 • Als u niet tijdig annuleert brengen wij kosten in rekening. Deze kosten bestaan uit de vaste lasten die de praktijk heeft gedurende de tijd die voor u is geserveerd. Deze kosten worden niet vergoed door uw aanvullende tandartsverzekering.
 • Als u aan ons uw e-mailadres heeft doorgegeven, ontvangt u in principe twee werkdagen voorafgaand aan uw afspraak een geautomatiseerde afspraakherinnering per e-mail. De afspraakherinnering is een service. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij het niet ontvangen van een afspraakherinnering betekent dit niet dat uw afspraak geen doorgang vindt.  Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met ons op telefoonnummer 0182 – 34 19 30 (tussen 09:00 en 12:00 uur).
 • Voor het maken van afspraken kunt u dagelijks bellen van 09:00 tot 12:00 uur.